BLOEMEN- EN PLANTENEXPORT IN AANLOOP NAAR MOEDERDAG OP PEIL

ZOETERMEER, 6 mei 2022 – De exportvraag naar bloemen en planten blijft op peil ondanks hoge productprijzen als gevolg van de energiecrisis. “De hoge inflatie lijkt de consument in de aanloop naar Moederdag (vooralsnog) voor lief te nemen”, aldus directeur Matthijs Mesken (VGB). De omzetcijfers over april beloven met een kleine plus positief uit te pakken, meldt Floridata die de exportstatistieken genereert. Nederlandse handelaren boekten vorige maand een kwartaal exportrecord van 2,1 miljard euro. Handelaren maken zich op voor onzekere tijden door de energiecrisis.

Positieve aanloop naar de Moederdag

De Moederdagen vallen in de meeste afzetlanden op de tweede zondag van mei. Engelse Moederdag viel dit jaar op 27 maart en met name de bloemen waren in trek bij de Britse consument. Op zondag 1 mei werd Moederdag gevierd in onder andere Spanje, Portugal, Roemenië en Hongarije. “Ondanks de hogere inkoopprijzen voor bloemen zijn we tevreden over onze verkopen in de aanloop naar de Moederdag”, meldt Ismael de Feijter, managing director van Anton Spaargaren B.V. “Spanje en Portugal kenden een plus. De luchtvracht van bloemen naar onze verre vliegbestemmingen gaat gepaard met hoge kosten door ruimtegebrek”, voegt de Feijter toe. “Op basis van de laatste cijfers doen bloemen het beter dan planten”, constateert Wesley van den Berg, manager van Floridata. “Ook voor de planten gelden hoge prijzen en de verkoop in aanloop naar Moederdag wisselt per klantsegment”, verklaart een plantenexporteur. Op donderdag 26 mei volgt nog de Poolse Moederdag. De Franse en Zweedse Moederdag vallen op de laatste zondag van mei.

Onzekere tijden op komst voor handelaren

De energiecrisis is het grootste probleem voor de gehele sierteeltsector. Als gevolg kunnen exporteurs rekenen op nog hogere inkoopprijzen. Ook de (lucht)vrachtkosten nemen sterk toe. Al zal de alsmaar stijgende inflatie de vraag naar bloemen en planten mogelijk gaan temperen. “In hoeverre zijn onze klanten nog bereid de hoge prijzen te blijven betalen”, vraagt de Feijter zich af. De Nederlandse exportpositie zal verder onder druk komen te staan doordat lokale productie in het exportland aantrekkelijker wordt. “Niet eerder hebben we te maken gehad met zoveel onzekerheden die ons komende tijd te wachten staan”, concludeert Mesken.