GROEI NEDERLANDSE (GROOT)HANDELSWAARDE VAN BLOEMEN EN PLANTEN BLIJFT IN 2021 ACHTER OP EXPORTGROEI

De totale (groot)handelswaarde van bloemen en planten, inclusief Nederland, bedroeg € 8,4 miljard in 2021. Dat is een toename van 21,2% ten opzichte van 2020. “De omzetgroei van de Nederlandse groothandelswaarde viel met 15,6% lager uit dan die van de export”, concludeert manager Wesley van den Berg van Floridata. “De harde Nederlandse corona maatregelen liggen hier onder andere aan ten grondslag”. Het gaat hierbij om de (groot)handelsomzet die voortvloeit naar afnemers van bloemen en planten die bij de Nederlandse consument terecht komen. Voorbeelden van afzetkanalen in de detailhandel zijn supermarkten, bouwmarkten, bloemisten, hoveniers, markt/straat handelaren, handelskwekers en e-tailers. Floridata monitort het betaalgedrag van 29.500 Nederlandse debiteuren om ook de Nederlandse statistieken te kunnen genereren.

Floridata deelnemers kunnen het marktrapport met maandcijfers over de periode 2017 t/m 2021 raadplegen via de Floridata portal. Zij hebben immers door het delen van hun eigen data bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport. Zowel onze partner VGB als Bloemenbureau Holland kunnen de rapportage enkel intern raadplegen. Zij gebruiken deze sectorinzichten om de Nederlandse handelswaarde te stimuleren, wat natuurlijk weer ten goede komt aan de Floridata deelnemers.

Afbeelding met tekst, schermopname, diagram, ontvangst

Automatisch gegenereerde beschrijving
Marktrapport Nederlandse (groot)handelswaarde