Ontwikkeling Nederlandse exportpositie sierteelt

In 2022 bedroeg de exportwaarde van snijbloemen en pot- en tuinplanten 7,1 miljard euro. Dit staat gelijk aan een exportkrimp van 2,8% ten opzichte van 2021. De export naar de top 16 landen*, waar 87,6% van de totale exportomzet naar toe gaat, kromp met 3,3%. Nu rijst de vraag of deze exportkrimp ook een verzwakking van de Nederlandse exportpositie ten opzichte van andere exporterende landen inhoudt. En hoe deze effecten uiteenlopen per productgroep. 

Marktpotentie-Exportpositie matrix

Om deze ontwikkeling van de Nederlande exportpositie in combinatie met de handelsmogelijkheden per land in kaart te brengen heeft Floridata een MABA-Analyse uitgevoerd. Dat staat voor Market Attractiveness Business position Assessment. Het resultaat is een ‘Marktpotentie-Exportpositie’ matrix. 

Uitkomsten analyse Nederlandse exportpositie
  • In de matrix van 2022 zijn de meeste bollen verticaal gedaald en horizontaal een fractie naar links verplaatst. Wat wil zeggen dat de Nederlandse exportpositie op de top 16 exportlanden verzwakt is (-4%) en marktpotentie is gedaald. 
  • Het Nederlands importaandeel leverde in op de kernlanden Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Voor kernland Duitsland nam het importaandeel juist toe. 
  • Het totale Nederlands importaandeel van de top 16 exportlanden kromp van 68,2% in 2021 naar 65,2% in 2022. Deze krimp zit voornamelijk bij twee van de grootste exportlanden voor snijbloemen: Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 
  • Voor pot- en tuinplanten deed het Nederlandse importaandeel ook een stap terug voor Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.
  • Buiten de top 16 is de Nederlands export in 2022 met 0,8% toegenomen, waarbij met name de snijbloemen het goed deden.

Bij hoge (transport)kosten en teruglopende consumentenuitgaven zullen inkopen dichter bij de bron toenemen. Dit zal een negatieve uitwerking hebben op het Nederlands importaandeel. “Onze verwachting is dat de Nederlandse exportpositie voor de top 16 exportlanden over 2023 stabiliseert of verder afneemt”, vermoedt Wesley van den Berg.

Verschil exportpositie tussen snijbloemen en pot- en tuinplanten

De Nederlandse exportpositie verschilt tussen snijbloemen en pot- en tuinplanten. Over het algemeen is de Nederlandse exportpositie voor snijbloemen sterker dan voor pot- en tuinplanten. Het rapport voor Floridata deelnemers bevat een gedetailleerder beeld van de exportpositie, met:

  • Uitsplitsing naar snijbloemen en pot- en tuinplanten.
  • Uitsplitsing naar productgroep (waaronder rozen, chrysanten, lelies, anjers etc en ook bloeiende- en groene kamerplanten en tuinplanten) voor de drie kernlanden (DE, VK, FR).
  • Top 5 sterkste stijgers en dalers van exportpositie (2019-2022), voor zowel snijbloemen als pot- en tuinplanten.
  • Een overzicht van het verloop van de exportpositie van de top 30 exportlanden (2017-2022).

* Top 16 exportlanden zijn vastgesteld op basis van de top 16 ranking over de totale export van bloemen en planten in 2017.

Floridata deelnemers kunnen dit rapport (18 pagina’s) opvragen door een e-mail te sturen naar info@floridata.nl of het rapport downloaden door in te loggen in de Floridata portal

Dit rapport helpt Bloemenbureau Holland (BBH) de promotiegelden effectief te kunnen afstemmen op de exportlanden.