SSS faciliteert ketentransparantie: FSI compliancy delen via een sub-account

sub-account sustainable sourcing scan

Door toenemende regelgeving dient de sierteeltsector steeds transparanter te zijn over de herkomst en de mate van duurzaamheid van hun producten. SSS-gebruikers monitoren maandelijks (in dashboard en/of via API) hun volume aandeel dat FSI-compliant is. Ofwel: het volume dat gecertificeerd is volgens de FSI Basket of Standards. Zij kunnen vervolgens actie ondernemen op het aandeel dat nog niet FSI-compliant is.

Deze inzichten kunnen gedeeld worden met klanten die ook FSI lid zijn, via een sub-account.

Voorbeeld SSS sub-account
  • The Floral Connection en OZ Planten laten hun inkoop van bloemen en planten verwerken in de SSS.
  • Hun Noorse klant MG is FSI lid en wil weten in hoeverre hun ingekochte producten FSI-compliant zijn.
  • The Floral Connection en OZ Planten hebben door Floridata een sub-account voor Mester Grønn in de SSS laten aanmaken. (Data) governance en veiligheid zijn vastgelegd in een aparte overeenkomst.
  • Mester Grønn kan in dit sub-account, of via API in eigen systeem, de inkoopgegevens en de bijbehorende duurzaamheidsscores raadplegen. De scores zijn uitsplitsbaar naar gewenste periode, kweker, productgroep en productieland. Er zijn geen prijzen zichtbaar, enkel volumes in aantal potten en/of stelen. Mester Grønn kan geen gegevens inzien over handel die bestemd is voor een andere afnemers. 
Samen opweg naar 90% duurzame inkoop en 100% transparantie

Met behulp van de scores en bijbehorende inzichten kunnen FSI-leden zich richten op hun gezamenlijke doelstelling. Namelijk om 90% duurzame inkoop in 2025 te realiseren en minstens zo belangrijk, om klaar te zijn voor de nieuwe wetgeving waarbij 100% transparantie en traceerbaarheid noodzakelijk is.

Let op: 

  • De SSS-gebruiker blijft altijd eigenaar van haar data en behoudt zelf de regie over het delen van data met andere partijen, middels vastgelegde (data)governance afspraken.
  • FSI-compliancy resultaten zijn afhankelijk van de FSI Basket of Standards en product- en bedrijfscoderingen en certificatenregistraties in beheer van Floricode.