Inflatie effect op exportwaarde top 10 exportlanden bloemen en planten

Sinds de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben veel landen te maken met enorm hoge inflatie. De sierteeltsector ziet dit terug in dalende verkoopcijfers, al wisselt het effect per sierteeltproductgroep en exportland. Kennis, ontwikkelingen en wetenschappelijke onderbouwingen voor berekening van de impact van inflatie op consumentenbestedingen is beperkt. ‘Wij hebben daarom als onafhankelijk dataplatform een afstudeeronderzoek laten uitvoeren om meer kennis boven water te krijgen voor onze deelnemers’, meldt Wesley van den Berg, manager van Floridata. 

Afstudeeronderzoeker bij Floridata

De Chinese student Tianyi Yang van Inholland Hogeschool Delft heeft zijn onderzoek onlangs afgerond en antwoord kunnen geven op de volgende onderzoeksvraag:

Wat is de invloed van inflatie op de exportwaarde van bloemen en planten, in verschillende landen?

De volgende deelvragen liggen ten grondslag aan de materie:

  1. Welke vormen van inflatie (M2, PPI, energy inflation, etc.) hebben het meeste effect op de exportwaarde voor verschillende landen en producten?
  2. Welke landen en producten hebben de meeste en de minste last van inflatie?
  3. Hoeveel maanden duurt het voordat inflatie effect heeft op de exportwaarde van een product-land combinatie?
  4. Voor welke product-land combinaties zijn de meest optimale modellen te ontwikkelen (mbt tijdsverloop tussen de schommelingen van exportwaarde en start van de inflatietrend)?

Datacollectie en modelleren

Tianyi heeft zijn onderzoek uitgevoerd op basis van maandelijkse data over de periode 2009 – 2022, afkomstig van geaggregeerde marktgegevens van Floridata en HBAG (vóór 2014). Ook heeft hij openbare economische databronnen geraadpleegd. Voor aanvang van zijn data-analyse heeft Tianyi de seizoen effecten eruit gefilterd om de invloed op het resultaat hiervan te voorkomen. De onderzoeksvragen zijn vervolgens getest middels het uitvoeren van Pearson correlatie testen en regressieanalyses in SPSS.

Resultaten enkel voor deelnemers beschikbaar

De resultaten van deze testen zijn samengevat in een Engelstalig marktrapport (7 pagina’s). Deelnemers kunnen deze inzien via de Floridata portal. Zodoende verkrijgen zij inzichten en kunnen zij inspelen op de effecten van inflatie op exportmarkten. De achterliggende algoritmes zijn op detail niveau te verkrijgen voor elke product en top 10 land combinatie. Het staat de Floridata deelnemer vrij inzichten te delen met kwekers/klanten om de eigen (handels)relatie te stimuleren en versterken. Zo staan we samen sterk door data te delen en zetten we de sierteeltsector als collectief kracht bij. 

Tianyi Yang heeft een 8,5 behaald voor zijn onderzoek en gaat zijn studieloopbaan vervolgen bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ‘Wij danken Tianyi Yang voor zijn inspanningen, maar ook Marinus van Haaften (docent/begeleider Inholland Hogeschool Delft) en Retta van Groeningen-van de Ven (docent Inholland Hogeschool Delft) enorm bedankt voor de uitstekende begeleiding’, aldus Wesley van den Berg.